Minisiatkówka

Harmonogram treningów minisiatkówki:

Miejsce treningów: SP nr 42 ul. Balkonowa 2/4
Pierwszy trening 5 września 2022 r.
poniedziałek środa 
Grupa A42-m
16:30 - 18:00 -> grupy mieszane mini siatkówka

trenerka Maja Boćkowska
trener Rafał Biały 667 222 202
Miejsce treningów: SP nr 277 ul. Suwalska 29
Pierwszy trening 5 września 2022 r.

Grupa A277-dz
poniedziałek środa (dziewczęta)
16:30 - 18:00 -> 2012 i młodsze

Grupa B277-dz
poniedziałek środa (dziewczęta)
18:00 - 19:30 -> 2010 - 2011

trenerka Olga Ćwikłowska 506 892 397

Miejsce treningów: SP nr 277 ul.Suwalska 29
Pierwszy trening 6 września 2022 r.
Grupa A277-ch
wtorek czwartek (chłopcy)
16:30 - 18:00 ->2012 i młodsi

Grupa B277-ch
wtorek czwartek (chłopcy)
18:00 - 19:30 - > 2010 - 2011

trener Krzysztof Siwak 609 383 576
trener Sławomir Petrowicz 504 217 674
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa