Ubezpieczenie

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

OWU Generali Grupowego Ubezpieczenia NNW od 11.04.2019

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ SUMA UBEZPIECZENIA
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW 10 000,00 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW – system świadczeń mieszanych 10 000,00 zł
Tabela uszczerbków wg Załącznika nr 1 do OWU limit 6 500,00 zł
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego 1 500,00 zł
Złamanie kości Ubezpieczonego 1 500,00 zł
Koszty leczenia – następstwa NW 1 500,00 zł
Koszty rehabilitacji – następstwa NW 1 500,00 zł
Naprawa lub zakup przedmiotów ortoped. i środków pomocnicz. – następstwa NW 3 000,00 zł
Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidy – następstwa NW 3 000,00 zł